Priser

Priser kan variere alt efter omstændighederne

Tag kontakt og få et tilbud

Timepris og transport - Gælder både målinger, rådgivning og beregninger

Priseksempel :
Efterklangsmåling inklusiv løsningsforslag

Priseksempel :
Luftlydisolations- og trinlydsmåling

Typisk procedure

01.

Aftal tid og sted

02.

Måling

03.

Analyse

04.

Rådgivning

05.

Eventuel implementering

06.

Eventuel eftermåling

Efterklangsmåling

En efterklangsmåling er en måling af efterklangstiden i et rum. Denne tid fortæller, hvor længe det tager for en lyd at dø ud. Helt nøjagtig er det den tid, det tager for en impuls at falde 60 dB. 

En for høj efterklangstid kan hæve det generelle støjniveau i rummet og forringer taleforståelsen, særligt med mange mennesker eller andre lydkilder i rummet.

Typiske eksempler på steder, hvor efterklang er et problem:

Her er problemet typisk, at der er mange talende mennesker, ingen gulvtæpper pga. rengøring, hårde overflader og store rum.

Koncentrationsarbjde på kontoeret kan let blive forstyret af kollegaer, kaffe- og kopimaskiner. Larm fra værktøj og store produktionsmaksiner bliver ekstra generende og skadende.

Her ønskes klar lyd, hvilket en høj efterklangstid modarbejder.

Vi kan udfører en vejledende efterklangsmåling i henhold til ISO 3382 i det ønskede lokale.

Du kan få en målerapport med en beskrivelse af målingen, samt data på rummet. I rapporten får du efterklangstider i forskellige frekvensområder (1/3 oktav-bånd eller oktav-bånd).

Rådgivning

Vi udregner den passende mængde absorptionsmateriale samt forklarer, hvilke produkter og placering er bedst egnet til dit rum.

Den anbefalede efterklangstid er forskelligt fra rum til rum. Dog er en tommelfingerregel for de fleste boliger og kontorer:

  • God akustik = efterklangstid på 0,5 sekunder
  • Ok akustik = efterklangstid på 0,6 sekunder

For at reducere efterklangstiden til et ønsket niveau, skal der tilføjes absorberende materiale til lokalet. Mængden beskrives som absorptionsareal og afhænger af lokalets størrelse.

Dette areal er angivet i kvadratmeter (m2) og tilsvarer et åbent vindue på én kvadratmeter. Alt lyd som rammer det åbne vindue forsvinder ud af rummet. Det kan også forstås som et akustikpanel der absorberer 100% af den lyd, som rammer det. Hvis du skal bruge et absorptionsareal på 10 m2 i dit lokale, kan du eksempelvis bruge:

  • 10 m2 akustikpaneler som har en absorptionskoefficient på 1,00 (100%)
  • 20 m2 akustikpaneler som har en absorptionskoefficient på 0,50 (50%)
  • 40 m2 akustikpaneler som har en absorptionskoefficient på 0,25 (25%)

Før byggeri eller renovering

Her kan vi hjælpe med at gennemse dine byggeplaner og identificerer problematiske områder. Akustikken kan ikke ses på en rendering og bliver desværre alt for ofte glemt. Når byggeriet er færdigt, skal du så igen til at lave om og genoverveje designet. Typisk opstår problemet, når der åbnes op til kip eller mellem rum. Når lokalet bliver større vil efterklangen stige og åbningen mellem rum bliver større, kan støj lettere vandre mellem dem.